De Nieuw Wij Academy is er voor iedereen die graag een betekenisvolle plek inneemt in onze superdiverse maatschappij. Met de online programma’s worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun waarden en de toepassing daarvan in de concrete praktijk van alledag. Dat kan zijn op school, op het werk of in de privésfeer.

De Nieuw Wij Academy start met twee online programma’s voor jongeren.

#LESSONLEARNED


De middelbare scholen zijn weer open! Het zal best raar zijn om weer op school te zijn. Voor de één was de lockdown een nare eenzame periode. Voor de ander juist een periode van rust en creativiteit.

Hoe heb jij de afgelopen maanden ervaren? Waar ben jij voor jezelf achter gekomen?

Wat blijk jij belangrijk te vinden? Waarvan jij vindt dat het anders moet? Voor jezelf, maar ook voor school en de maatschappij?

Premier Rutte roept jongeren op om niet alleen na te denken over wat er anders kan, maar ook om met oplossingen te komen. Welke kun jij bedenken?

SCHRIJF EEN ESSAY & WIN EEN MOOIE PRIJS!


Klik hier voor meer informatie.


Sign of the Times is een burgerschapsprogramma dat gericht is op de bovenbouw van het VO en het MBO. In 5 online lessen die gebaseerd zijn op de gelijknamige EO documentaire gaan leerlingen aan de slag met thema’s van de toekomst: democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap. Liever klassikaal en aan de slag met Sign of Times? Download dan de lesbrief op https://www.nieuwwij.nl/signofthetimes/

Lees hier meer over het online lesprogramma.


OnPurpose is een programma voor HAVO en VWO-leerlingen die hun studiekeuze moeten gaan maken. We inspireren hen om hun keuze niet alleen te maken op basis van carrièrekansen en eigen talenten, maar ook op basis van wat zij willen bijdragen aan de wereld.

In 8 online lessen leren jongeren over wat zij belangrijk vinden, ontmoeten zij mensen die vanuit hun waarden werken en werken ze aan concrete casussen van waardengedreven ondernemers en organisaties.

In de loop van 2020 volgen er programma’s voor studenten van het MBO, het Hoger Onderwijs en professionals over betekenisvol leven, leren en werken. De combinatie van wetenschappelijke kennis (hoofd), persoonlijke ontwikkeling (hart) en praktische toepassing (handen) vormt de rode draad voor iedere doelgroep.

ZingevingWat betekent zingeving in de praktijk? Hoe raakt het ons werk, onze studie en wat zegt het over onszelf? Rondom deze vragen schrijven we nieuwe verhalen, nieuwe analyses en nieuwe oplossingen voor de vragen van vandaag en morgen.


Nieuw Wij en Zingeving

Nieuw Wij en Superdiversiteit
Superdiversiteit


De samenleving evolueert richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit.


Nieuw Wij en Superdiversiteit


Nieuwe Netwerken


Waar ontstaan nieuwe netwerken? En waarom? Door deze in beeld te brengen ontstaan er nieuwe verhalen, nieuwe analyses en nieuwe oplossingen voor de vragen van vandaag en morgen.


Nieuw Wij en Nieuwe Netwerken