De Nieuw Wij Academy is er voor iedereen die graag een betekenisvolle plek inneemt in onze superdiverse maatschappij. Met de online programma’s worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun waarden en de toepassing daarvan in de concrete praktijk van alledag. Dat kan zijn op school, op het werk of in de privésfeer.

De Nieuw Wij Academy biedt drie online programma’s aan waarin de combinatie van wetenschappelijke kennis (hoofd), persoonlijke ontwikkeling (hart) en praktische toepassing (handen) de rode draad vormt voor iedere doelgroep. Daarnaast verzorgt de Academy soms extra projecten, zoals de schrijfwedstrijd #LessonsLearned. Hiervoor schreven scholieren over hoe ze het vorige schooljaar hebben ervaren toen ze vanwege de coronamaatregelen niet naar school konden en alles anders was. Jongeren blijken zinvolle lessen te hebben geleerd, overzichzelf en over de maatschappij.Stories of Belonging is een serie van vijf lessen voor jongeren van in de bovenbouw van havo en vwo en het in het mbo (15+). De serie is opgebouwd aan de hand van vijf videoportretten. Hierin staan jonge mensen centraal die ieder een bijzonder verhaal delen over hun zoektocht naar identiteit en het gevoel van ergens thuis zijn. Met behulp van verschillende opdrachten krijgen leerlingen bouwstenen aangereikt waarmee ze zelf hun eigen Story of Belonging leren te vertellen. Er komen vragen aan bod als: Waar voel jij je thuis en kan jij helemaal jezelf zijn? En hoe is het om spanning te ervaren tussen verschillende groepen waartoe je behoort?

Bekijk hier het programma. De bijbehorende docentenhandleiding is verkrijgbaar door te mailen naar [email protected].Sign of the Times is een burgerschapsprogramma dat gericht is op de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo. In 5 online lessen die gebaseerd zijn op de gelijknamige EO-documentaire gaan leerlingen aan de slag met thema’s van de toekomst: democratie, klimaat, religie, ongelijkheid en leiderschap. Liever klassikaal en aan de slag met Sign of Times? Download dan de lesbrief op https://www.nieuwwij.nl/signofthetimes/

Lees hier meer over het online lesprogramma.


OnPurpose is een programma voor havo- en vwo-leerlingen die hun studiekeuze moeten gaan maken. We inspireren hen om hun keuze niet alleen te maken op basis van carrièrekansen en eigen talenten, maar ook op basis van wat zij willen bijdragen aan de wereld.

In 8 online lessen leren jongeren over wat zij belangrijk vinden, ontmoeten zij mensen die vanuit hun waarden werken en werken ze aan concrete casussen van waardengedreven ondernemers en organisaties.

ZingevingWat betekent zingeving in de praktijk? Hoe raakt het ons werk, onze studie en wat zegt het over onszelf? Rondom deze vragen schrijven we nieuwe verhalen, nieuwe analyses en nieuwe oplossingen voor de vragen van vandaag en morgen.


Nieuw Wij en Zingeving

Nieuw Wij en Superdiversiteit
Superdiversiteit


De samenleving evolueert richting Superdiversiteit. Mensen en gemeenschappen zijn zoveel meer dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Nieuw Wij onderzoekt de vele lagen van persoonlijke, sociale en levensbeschouwelijke diversiteit.


Nieuw Wij en Superdiversiteit


Nieuwe Netwerken


Waar ontstaan nieuwe netwerken? En waarom? Door deze in beeld te brengen ontstaan er nieuwe verhalen, nieuwe analyses en nieuwe oplossingen voor de vragen van vandaag en morgen.


Nieuw Wij en Nieuwe Netwerken