Stories of Belonging


Iedereen behoort tot verschillende groepen. Je bent bijvoorbeeld én scholier én voetballer én Nederlander én Turks. Vaak gaan al die verschillende groepen prima samen, maar dit kan soms ook lastig zijn. In de lessenserie Stories of Belonging maak je kennis met vijf jonge mensen voor wie dat geldt. Ze zijn bijvoorbeeld én transgender én christen. Of moslima én motorliefhebber. Student wiskunde én Hindoe-geestelijke. Het was voor hen echt zoeken naar waar ze zich thuis voelen. Misschien herken jij je wel in hun verhalen?

Aan de hand van de films en met behulp van allerlei opdrachten, ga je aan de slag met het maken van jouw eigen Story of Belonging. Thema’s als jouw identiteit, je thuis voelen en erbij horen, stereotypes en beeldvorming en geloof en traditie komen in de lessen aan bod. Het programma bestaat uit vijf lessen. Als je bij les 1 begint en alle opdrachten doet, word je vanzelf door de serie geleid.

De doelgroep van deze lessenserie zijn mbo-studenten en leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw. Leerlingen/studenten kunnen zelfstandig aan de slag met het programma. Als ze de lessenserie doorlopen hebben, werken ze aan een creatief eindproduct - hun eigen Story of Belonging. We raden het sterk aan om de lessen af te sluiten met een bijzondere bijeenkomst waarin de verhalen gedeeld worden. Met elkaar en wellicht ook op andere manieren, bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling. 

Je kunt deelnemen aan Stories of Belonging door op de knop deelnemen te klikken en je in te schrijven. Naast het online programma is er een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar die helpt bij het inrichten van de lessen. Deze is verkrijgbaar door te mailen naar [email protected].

Veel succes!


Inhoud


  Stories of Belonging
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Les 1. Wie ben jij?
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Les 2. Beelden van jou
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Les 3. Erbij horen
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Les 4. Geloof als houvast
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven
  Les 5. Thuis in een traditie
Beschikbaar in dagen
dagen nadat je bent ingeschreven

Aan de slag!